Кількість назв: 965
  1.2 Морфо-фізіологічні та гетерозисні моделі гібридів кукурудзи різних за групами стиглості ФАО 150–600 в умовах зрошення
  1.3 Адаптивна здатність батьківських компонентів та гібридів кукурудзи залежно від елементів технології вирощування
  Висновки до розділу 1
  Список джерел літератури до розділу 1
  Розділ 2 Умови, вихідний матеріал та методика проведення досліджень
  2.1 Агрохімічна характеристика ґрунтового покрову дослідного поля
  2.2 Погодні умови в роки проведення експериментів
  2.3 Методика досліджень, вихідний матеріал
  2.4 Технологія вирощування кукурудзи в дослідах
  Висновки до розділу 2
  Список джерел літератури до розділу 2
  Розділ 3 Прояв і мінливість ознак у ліній-батьківських компонентів та гібридів кукурудзи за використання різних генетичних плазм при зрошенні
  3.1 Прояв і мінливість біометричних ознак у ліній-батьківських компонентів та гібридів кукурудзи
  3.2 Прояв і мінливість рівня ознаки “маса зерна з качана” у ліній-батьківських компонентів та гібридів кукурудзи
  3.3 Прояв і мінливість маси 1000 зерен у ліній-батьківських компонентів та гібридів кукурудзи
  3.4 Прояв і мінливість урожайності зерна у ліній-батьківських компонентів та гібридів кукурудзи
  3.5 Прояв та мінливість показників якості зерна у ліній-батьківських компонентів та гібридів кукурудзи
  Висновки за розділом 3
  Список джерел літератури до розділу 3
  Розділ 4 Морфо-біологічні показники ліній-батьківських компонентів гібридів кукурудзи залежно від способів поливу, густоти рослин та дії рістрегулюючих препаратів
  4.1 Вплив густоти рослин та рістрегулюючого препарату на формування врожайності насіння ліній кукурудзи в умовах зрошення
  4.2 Продуктивність ліній – батьківських компонентів гібридів кукурудзи залежно від способів поливу та густоти рослин у Південному Степу
  4.3 Фотосинтетична активність та продуктивність ліній-батьківських компонентів гібридів кукурудзи в умовах зрошення залежно від технологічних факторів
  Висновки до розділу 4
  Список джерел літератури до розділу 4
  Розділ 5 Параметри мінливості господарсько-цінних ознак гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення
  5.1 Прояв дихогамії у гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення півдня України
  5.2 Параметри мінливості ознак структури качана гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення
  5.3 Мінливість продуктивності (реальної та потенційної) та збиральної вологості гібридів кукурудзи різних груп стиглості за умов зрошення
  5.4 Стійкість гібридів кукурудзи різних груп стиглості до хвороб в умовах зрошення
  5.5 Кореляційні залежності складових елементів продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості за умов зрошення
  Висновки за розділом 5
  Список джерел літератури до розділу 5
  Розділ 6 Морфо-фізіологічні та гетерозисні моделі гібридів кукурудзи різних за групами стиглості (ФАО 150–600) в умовах зрошення
  6.1 Морфо-фізіологічні моделі гібридів кукурудзи
  6.2 Гетерозисні моделі гібридів кукурудзи
  6.3 Адаптованість різних моделей гібридів кукурудзи до агроекологічних умов при зрошенні
  Висновки за розділом 6
  Список джерел літератури до розділу 6
  Розділ 7 Реакція гібридів кукурудзи на застосування мікродобрив в умовах зрошення
  7.1 Біометричні показники гібридів кукурудзи різних груп ФАО залежно від обробки мікродобривами за умов зрошення
  7.2 Динаміка накопичення сирої та сухої надземної біомаси гібридами кукурудзи в умовах краплинного зрошення
  7.3 Структура врожаю гібридів кукурудзи різних груп ФАО залежно від обробки мікродобривами за умов зрошення
  Висновки за розділом 7
  Список джерел літератури до розділу 7
  Розділ 8 Адаптивні властивості гібридів кукурудзи ФАО 190–500 для різних технологій вирощування та екологічних зон для умов зрошення відповідно до розроблених морфо-фізіологічних та гетерозисних моделей
  Висновки до розділу 8
  Список джерел літератури до розділу 8
  Висновки
  Практичні рекомендації

  Теоретичні основи та практичні результати селекції гібридів кукурудзи інтенсивного типу для умов зрошення