Кількість назв: 965
  1.2 Селекція для умов зрошення
  1.3 Адаптивна здатність сортів сої за різних технологій
  Висновки до розділу 1
  Розділ 2 Умови, вихідний матеріал і методика проведення досліджень
  2.1 Агрохімічна характеристика ґрунтового покриву дослідного поля
  2.2 Погодні умови в роки проведення експериментів
  2.3 Методика досліджень, вихідний матеріал
  2.4 Технологія вирощування сої в дослідах
  Висновки до розділу 2
  Розділ 3 Селекційно-генетичні ресурси для створення вихідного матеріалу сої
  3.1 Формування зразків колекції (етап 2000–2010 роки)
  3.2 Характеристика нових зразків сої за морфо-біологічними та господарськими ознаками (етап 2011–2015 рр.)
  3.3 Розширення сучасної колекції сортових ресурсів сої з метою формування генетичних ресурсів і виділення джерел цінних ознак та напрямів використання
  Висновки до розділу 3
  Розділ 4 Прояв, мінливість та успадкування ознак у сортів та гібридів сої
  4.1 Селекційно-генетична мінливість вихідного селекційного матеріалу за різної вологозабезпеченості
  4.2 Мінливість ознак та ефективність доборів на підвищення продуктивності сої при різних умовах вирощування
  4.3 Мінливість та успадкування тривалості вегетації у сортів та гібридів сої в умовах зрошення
  4.4 Прояв і мінливість ознак «висота рослин» і «висота кріплення нижнього бобу» у сортів та гібридів сої різних груп стиглості при зрошенні
  4.5 Прояв і мінливість ознаки «маса насіння з рослини» у гібридів і сортів сої різних груп стиглості
  4.6 Прояв і мінливість ознаки «кількість бобів на продуктивних вузлах рослини» у гібридів та сортів сої різних груп стиглості
  Висновки до розділу 4
  Розділ 5 Підвищення симбіотичної азотфіксації сортів сої та показники якості насіння
  5.1 Особливості симбіотичної азотфіксації сої залежно від віку розвитку рослин та сортових особливостей
  5.2 Удосконалення сортової технології за використання біопрепаратів та різних режимів зрошення
  5.3 Показники якості насіння сортів сої екологічного та конкурсного сортовипробувань
  Висновки до розділу 5
  Розділ 6 Результати селекції та перспективи подальших досліджень у напрямі створення інноваційних сортів та вдосконалення сортових технологій для умов зрошення
  6.1 Результати селекції сортів сої на адаптованість до умов зрошення
  6.2 Перспективи подальших досліджень у напрямі створення інноваційних сортів сої для умов зрошення
  Висновки до розділу 6
  Висновки
  Практичні рекомендації

  Створення вихідного матеріалу для селекції сої на адаптивність в умовах зрошення півдня України