Кількість назв: 965
  1.2. Загальні закономірності й теорії старіння
  1.3. Роль і місце старості в онтогенезі людини
  Питання для самопідготовки
  Література
  РОЗДІЛ 2  СОЦІАЛЬНА ГЕРОНТОЛОГІЯ
  2.1. Історія розвитку соціальної геронтології
  2.2. Об’єкт і предмет соціальної геронтології
  2.3. Старіння населення як соціально-демографічний процес
  Питання для самопідготовки
  Література
  РОЗДІЛ 3  КОНСТИТУЦІЯ ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ СТОСОВНО ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ
  3.1. Конституція та Закони України про людей похилого та старечого віку
  3.2. Історія розвитку пенсійного забезпечення у країнах світу
  3.3. Нова пенсійна реформа України
  Питання для самопідготовки
  Література
  РОЗДІЛ 4  МЕДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТНЬОГО Й СТАРЕЧОГО ВІКУ
  4.1. Здоров’я в старості
  4.2. Старече нездужання й неміч, способи їх полегшення
  4.3. Спосіб життя і його значення для процесів старіння
  Питання для самопідготовки
  Література
  РОЗДІЛ 5  ФЕНОМЕН САМОТНОСТІ
  5.1. Економічні й соціальні аспекти самітності
  5.2. Сімейні відносини й взаємодопомога поколінь
  5.3. Роль домашнього догляду та ставлення «батьків і дітей»
  Питання для самопідготовки
  Література
  РОЗДІЛ 6  ПСИХІЧНЕ СТАРІННЯ
  6.1. Психічне старіння й ставлення до старості
  6.2. Ставлення до смерті й евтаназії
  6.3. Вищі психічні функції і їх розлади в старості
  Питання для самопідготовки
  Література
  РОЗДІЛ 7  АДАПТАЦІЯ ДО СТАРОСТІ
  7.1. Професійне старіння
  7.2. Принципи реабілітації в передпенсійному віці
  7.3. Адаптація до пенсійного періоду життя
  Питання для самопідготовки
  Література
  РОЗДІЛ 8  ПРОФІЛАКТИКА СТАРІННЯ
  8.1. Здоров’я й біологічні ритми
  8.2. Культура харчування, руху, дихання й емоцій літньої людини
  8.3. Проблеми довголіття
  Питання для самопідготовки
  Література
  РОЗДІЛ 9  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА СТАРИМ ЛЮДЯМ
  9.1. Принципи й механізми соціального захисту населення літнього й старечого віку
  9.2. Шлях України до соціальної держави
  9.3. Соціальна робота зі старими людьми й вимоги до соціального працівника
  Питання для самопідготовки
  Література
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТОК
  Коротка робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна геронтологія»
  СЛОВНИК ТЕРМІНІВ (ГЛОСАРІЙ)

  Соціальна геронтологія