Кількість назв: 965
  1.2. Методологія дослідження інституту митних режимів в сучасній доктрині адміністративного права
  1.3. Історіографія дослідження інституту митних режимів
  РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ МИТНИХ РЕЖИМІВ
  2.1. Історія становлення та розвитку інституту митних режимів в зарубіжних країнах
  2.2. Історія становлення та розвитку митних режимів на українських землях
  2.3. Становлення та розвиток митної системи в незалежній Україні
  РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ
  3.1. Конституційні, міжнародно-правові та законодавчі основи митних режимів в Україні
  3.2. Судова та адміністративна практика розгляду спорів, пов’язаних із митними режимами
  3.3. Практика Європейського суду з прав людини у сфері правового регулювання митних відносин
  РОЗДІЛ 4. АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ
  4.1. Зарубіжний досвід правового регулювання митних режимів та перспективи його впровадження в національне законодавство та юридичну практику
  4.2. Актуальні проблеми правового регулювання митних режимів в Україні
  4.3. Перспективні напрями удосконалення національного законодавства та юридичної практики у сфері правового регулювання митних режимів
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Теоретико-методологічні та правові засади митних режимів в Україні