Кількість назв: 940
  Глава 1. РОЛЬ ТРАНСПОРТУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВИ
  1.1. Транспортні послуги та їх роль в економіці України
  1.2. Транспортний потенціал України як транзитної держави
  1.3. Розвиток загальних видів транспорту в Україні. Водний (морський та річковий) транспорт України: роль, інфраструктура та особливості розвитку
  1.4. Сухопутний транспорт: залізничний, автомобільний, трубопровідний. Перспективи та недоліки сухопутного транспорту України
  1.5. Авіаційний транспорт України та напрями його реформування
  Глава 2. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ
  2.1. Поняття «міжнародні транспортні коридори» (МТК). Функції МТК
  2.2. Концептуальна основа створення міжнародних транспортних коридорів
  2.3. Пріоритетні напрямки створення МТК
  2.4. Мультимодальні (інтермодальні) транспортні перевезення. Їх переваги та недоліки
  Глава 3. СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ
  3.1. Нормативно-правове забезпечення створення в Україні мережі міжнародних транспортних коридорів
  3.2. Міжнародні транспортні коридори (Критські) в Україні
  3.3. Відродження торговельних шляхів «з варяг у греки» та «Великого шовкового шляху»
  РОЗДІЛ ІІ. ГЕОЕКОНОМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ
  Глава 4. ЄВРОПЕЙСЬКІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ
  4.1. Регіональна структура Пан’європейської транспортно-логістичної системи
  4.2. Транс’європейська опорна мережа (TEN)
  4.3. Пан’європейські транспортні коридори «Єдиної Європи» (PEC): умови для розширення
  4.4. Пан’європейські транспортні зони «Широкої Європи» (PETrA)
  4.5. Морські автомагістралі
  Глава 5. ПІВНІЧНІ ГАЗОТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ
  5.1. «Північний потік-1» та «Північний потік-2»: економіка або політика. Значення «OPAL» для Європи
  5.2. Ризики та виклики для України. Перспективи створення Газотранспортного консорціуму за участю України
  Глава 6. МІЖНАРОДНИЙ ПРОЄКТ «МІЖМОР’Я»
  6.1. Історія проєкту «Міжмор’я»
  6.2. Доцільність формування Балто-Чорноморського Союзу «Міжмор’я» для країн-учасниць
  6.3. Перспективи створення Міжнародного проєкту «Міжмор’я»
  6.4. Проєкт «Тримор’я»
  Глава 7. ПІВДЕННІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ
  7.1. «Південний потік»: історія створення та причини припинення будівництва
  7.2. «Турецький потік»: реалії та перспективи функціонування. Загрози для України
  7.3. Південний газотранспортний коридор «ТАNАР – ТАP»
  Глава 8. ЄВРАЗІЙСЬКІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  8.1. Транспортний коридор «Європа – Кавказ – Азія» (ТРАСЄКА). Його сутність та значення
  8.2. Проблеми та перспективи розвитку транспортних секторів країн-учасниць ТРАСЄКА
  8.3. Євразійський нафтотранспортний коридор (ЄАНТК). Можливості участі в ньому України
  Глава 9. КОНЦЕПЦІЯ КИТАЮ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ»
  9.1. Економічні передумови розвитку Китаю на рубежі століть
  9.2. Концепція відродження «Великого шовкового шляху» – «Один пояс, один шлях» (OBOR)
  9.3. Значення китайської стратегії «Один пояс, один шлях» (OBOR) для Європи
  9.4. Перспективи розвитку транспортних комунікацій на теренах Євразії
  9.5. Китайско-африканське співробітництво в рамках OBOR
  9.6. Перспективи України щодо участі в OBOR
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ
  ДОДАТОК А. Постанова КМ України «Про першочергові заходи щодо створення національної мережі міжнародних транспортних коридорів» від 16.12.1996 р. № 1512
  ДОДАТОК Б. Постанова КМ України «Про затвердження Концепції створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні» від 04.08.1997 р. № 821
  ДОДАТОК В. Розпорядження КМ України «Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року» від 30.05.2018 р. № 430-р
  ДОДАТОК Г. Постанова КМ України «Про утворення Координаційного центру з провадження діяльності, пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону» від 21.09.2011 р. № 994
  ДОДАТОК Д. Інформаційна довідка щодо реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону в Україні

  Міжнародні транспортні коридори