Кількість назв: 940
  Тема 2. Класифікація конвенційних злочинів
  Тема 3. Злочини проти особистих прав і свобод людини
  Тема 4. Злочини проти здоров’я населення і суспільної моралі
  Тема 5. Злочини у сфері економічної діяльності
  Тема 6. Злочини, пов’язані з транспортом
  Тема 7. Злочини корупційної спрямованості
  Тема 8. Злочини проти довкілля
  Тема 9. Злочини, що посягають на культурну спадщину народів
  Тема 10. Злочини проти громадської безпеки
  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
  Нормативно-правові акти
  Коментарі та збірники документів
  Навчальна література
  Спеціалізовані публікації
  Монографії
  Автореферати дисертацій та дисертації
  Інформаційні ресурси мережі Інтернет

  Конвенційні злочини: проблеми визначення та імплементації