Кількість назв: 940
  ПРИНЦИП РОБОТИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ «WINDOWS», «LINUX» ТА «MAC OS»
  1.1 Робота в операційній системі «Windows»
  1.1.1 Початок роботи. Робочий стіл
  1.1.2 Панель задач. Головне меню
  1.2 Робота в операційній системі «Linux»
  1.2.1 Дистрибутиви операційної системи «Linux»
  1.2.2 Функції репозитарію та менеджера пакетів
  1.2.3 Принцип роботи операційної системи «Linux». Запуск «Linux»
  1.2.4 Елементи робочого столу
  1.2.5 Вибір та активізація об’єктів
  1.2.6 Вікна та робота з ними
  1.2.7 Налаштування робочого столу та панелі
  1.2.8 Вимикання комп’ютера
  1.3. Робота в операційній системі «MAC OS»
  1.3.1 Переваги використання операційної системи «Mac OS»
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ РОЗШИРЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗВ’ЯЗКУ ЗА ДОПОМОГОЮ «OUTLOOK»
  2.1 Початок роботи з «Outlook»
  2.2 Управління розмовами
  2.3 Очищення повідомлень
  2.4 Спрощення роботи з електронною поштою
  2.5 Синхронізація календарів
  2.6 Поліпшення зовнішнього вигляду повідомлень
  2.7 Основні функції «Outlook Mobile»
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 3. ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПАКЕТУ «POWER POINT»
  3.1 Початок роботи з «Power Point»
  3.2 Зміна та форматування відеоданих
  3.3 Створення анімацій і робота з ними
  3.4 Поліпшення презентації за допомогою переходів і тем
  3.5 Додавання розділів у презентацію
  3.6 Управління презентацією і забезпечення спільного доступу до неї
  Контрольні запитання
  ІІ. ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ТА БАЗИ ДАНИХ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
  РОЗДІЛ 4. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПАКЕТУ «EXCEL»
  4.1 Початок роботи з «Excel»
  4.2 Функція «SmartArt». Побудова діаграм
  4.3 Створення загальних форм даних
  4.4 Використання зрізів для індивідуального представлення даних
  4.5 Робота з «Excel» в мережі Інтернет та мобільних додатках
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 5. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННИМИ БАЗАМИ ДАНИХ. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИМИ «ACCESS»
  5.1 Початок роботи з «Access»
  5.2 Використання частин додатків
  5.3 Застосування тем «Office»
  5.4 Додавання нових полів
  5.5 Відображення гістограм і умовне форматування
  5.6 Створення форм навігації
  5.7 Розробка макросів у «Access»
  5.8 Робота з «Access» в мережі Інтернет
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 6. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «СLOUD COMPUTING» ДЛЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННИХ ГОСПОДАРСТВ
  6.1 Початок роботи з «Сloud computing»
  6.2 Хмарні технології «Amazon» та їх додатки
  6.3 Хмарні технології «Microsoft», різновиди, опції використання
  6.4 Хмарні технології «Google» та їх додатки
  Контрольні запитання
  ІІІ. ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
  РОЗДІЛ 7. СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ЗАЛУЧЕННЯ КЛІЄНТІВ
  7.1 Система виклику персоналу
  7.2 Телекомунікаційне обладнання
  7.3 Система електронного меню «eMenu»
  7.3.1 Екран «eMenu Glass»
  7.3.2 Термінал «eMenu Stand»
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 8. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ «ПАРУС-РЕСТОРАН», «СИСТЕМА РЕСТОРАН»
  8.1 Програмно-апаратні комплекси автоматизації закладів ресторанного господарства
  8.2 Поняття «front-офіс» та «back-офіс»
  8.3 Програмний комплекс «Парус-Ресторан»
  8.4 Програмний комплекс «Система Ресторан»
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 9. ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА «Z-CASH RESTAURANT SUITE», «МАГІЯ-РЕСТОРАН», «R-KEEPER», «TILLYPAD», «АСТОР»
  9.1 Автоматизовані робочі місця: «front office», «back office», «product office» в системі «Z-Cash Restaurant Suite»
  9.2 Комплекс автоматизації управління – «Магія-Ресторан»
  9.2.1 Можливості системи «Магія-Ресторан»
  9.2.2 Переваги системи «Магія-Ресторан»
  9.3 Системні механізми «R-Keeper» та їх функціональні можливості
  9.4 Механізми та апаратне забезпечення системи «Tilly Pad»
  9.5 Особливості роботи системи «Астор»
  Контрольні запитання
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ
  ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

  Електронні системи в галузі