Кількість назв: 965
  1.2. Механізми ухвалення рішень ООН у сфері миротворчості
  1.3. Миротворча діяльність ООН
  1.4. Миротворчі операції
  1.5. Окремі види миротворчих операцій
  1.6. Співпраця ООН з регіональними та субрегіональними організаціями у сфері миротворчості
  РОЗДІЛ 2. Досвід миротворчих операцій ООН
  2.1. Загальна панорама
  2.2. Операції з підтримання миру
  2.3. Миробудівництво із залученням регіональної організації: ЦАР, Чад і Дарфур
  2.4. Багатовимірні операції із запровадженням тимчасових цивільних (перехідних) адміністрацій
  2.5. Операції з примушення до миру – Сомалі та Ірак
  2.6. Блокування гуманітарної інтервенції у М’янмі Росією та Китаєм
  2.7. Чинники успішності миротворчих операцій
  РОЗДІЛ 3. Міжнародно-правові аспекти визначення характеру агресії Російської Федерації в Донбасі й питання щодо проведення міжнародної миротворчої операції
  РОЗДІЛ 4. Особливості правового статусу та діяльності міжнародної Місії з підтримання миру і безпеки в Донбасі
  4.1. Загальні засади
  4.2. В’їзд на територію України і виїзд за її межі членів Місії, ввезення майна та товарів Місією, свобода пересування членів Місії
  4.3. Особливості реалізації членами Місії права на охорону здоров’я в Україні
  4.4. Привілеї та імунітети Місії та її членів
  ВИСНОВКИ
  ДОДАТКИ Проект змін і доповнень до законодавства України, які повинні бути внесені у разі здійснення на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки
  Додаток 1. Проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України»»
  Додаток 2. Проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Митного кодексу України»
  Додаток 3. Проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Податкового кодексу України»

  Політико-правові засади миротворчої операції в Донбасі: світовий досвід для України