Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН
  1.1 Стан та напрямки розвитку наукової думки щодо адміністративно-правового забезпечення механізму звернення громадян в Україні
  1.2 Методологія дослідження адміністративно-правового забезпечення механізму звернення громадян
  1.3 Поняття та правова природа звернення громадян
  1.4 Правове регулювання інституту звернень громадян
  РОЗДІЛ 2. ЯКІСНО-ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН
  2.1 Класифікація звернень громадян
  2.2 Електронна петиція як різновид звернень громадян
  2.3 Вимоги до змісту та форми звернень громадян
  РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
  3.1 Суб’єкти, які беруть участь у правовідносинах щодо розгляду звернень громадян
  3.2 Процедура розгляду усного звернення
  3.3 Процедура розгляду письмового звернення
  РОЗДІЛ 4. НОВІТНЯ ПАРАДИГМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ
  4.1 Сучасні тенденції розвитку механізму звернення громадян в Україні
  4.2 Перспективи модернізації механізму звернення громадян в Україні на шляху до Європейського співтовариства
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Сучасний стан та перспективи розвитку інституту звернення громадян в Україні: адміністративно-правовий аспект