Кількість назв: 940
  1.2. Концепції формування продовольчої безпеки: зарубіжний досвід та пріоритети для України
  1.3. Теоретико-методологічний базис визначення критеріїв дослідження та рівнів продовольчого забезпечення
  РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОН
  2.1. Методичні основи діагностики системи формування продовольчої безпеки регіону
  2.2. Нормативно-правове забезпечення формування продовольчої безпеки: регіональний вимір
  РОЗДІЛ 3. ДІАГНОСТИКА СТАНУ ТА НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ СТАЛОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
  3.1. Продовольча безпека - стан та національні тенденції досягнення
  3.2. Стан та особливості формування продовольчої безпеки регіону
  3.3. Розвиток продовольчого ринку та продовольча самозабезпеченість Причорноморського регіону
  РОЗДІЛ 4. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ
  4.1. Діагностика сучасних загроз та ризиків продовольчого забезпечення населення
  4.2. Управління якістю харчових продуктів та сучасні виклики стандартизації продовольчого забезпечення
  4.3. Продовольча безпека регіонів України – особливості досягнення
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Формування системи продовольчої безпеки: теоретико-методологічні основи і регіональний характер