Кількість назв: 940
  ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЗІ СПЕЦКУРСУ «СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ»
  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  МЕТОДИ НАВЧАННЯ
  МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
  ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
  СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ
  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  Судові експертизи при розслідуванні злочинів у сфері економіки