Кількість назв: 965
  1.2 Генеза дослідження принципів службового права у вітчизняній адміністративно-правові науці
  1.3 Принципи службового права України: поняття, ознаки
  Розділ 2 ПРИНЦИПИ СЛУЖБОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ: КЛАСИФІКАЦІЯ, СИСТЕМА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
  2.1 Класифікація принципів службового права та їх система
  2.2 Засадничі принципи службового права
  2.3 Організаційні та функціональні принципи службового права
  Розділ 3 ПРИНЦИПИ СЛУЖБОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ПОШУК ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕСУРСУ
  3.1 Принципи службового права зарубіжних країн та їх урахування при формуванні вітчизняного аналогу
  3.2 Основні напрямки вдосконалення доктринального дослідження та правового закріплення принципів службового права
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Принципи службового права України