Кількість назв: 940
  1.2 Правова природа забезпечення права на мирні зібрання в Україні
  1.3 Принципи державної політики у сфері забезпечення права на мирні зібрання
  1.4 Місце права на мирні зібрання у контексті міжнародного права
  Розділ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ
  2.1 Поняття й зміст адміністративно-правового забезпечення права на мирні зібрання
  2.2 Адміністративно-правові гарантії забезпечення права на мирні зібрання
  2.3 Адміністративно-правові способи забезпечення права на мирні зібрання
  2.4 Окремі аспекти гарантування та реалізації права на свободу мирних зібрань у рішеннях Європейського суду з прав людини
  Розділ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕНЬ У СПРАВАХ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ
  3.1 Зміст поняття провадження у справах щодо забезпечення права на мирні зібрання
  3.2 Порівняльно-правова характеристика адміністративних та кримінальних проваджень у справах щодо забезпечення права на мирні зібрання
  3.3 Правовий статус учасників адміністративного судочинства у справах щодо обмеження та усунення перешкод у реалізації права на мирні зібрання
  Розділ 4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
  4.1 Забезпечення права на мирні зібрання в умовах децентралізації України
  4.2 Шляхи покращення ефективності функціонування адміністративно-правового забезпечення права на мирні зібрання в Україні
  4.3 Удосконалення правового механізму державного контролю щодо адміністративно-правового забезпечення права на мирні зібрання
  ПІСЛЯМОВА
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Теорія, досвід та практика адміністративно-правового забезпечення права на мирні зібрання