Кількість назв: 965
  1.2. Стан, структура й динаміка корупційної злочинності в Україні
  1.3. Сучасні тенденції корупційної злочинності в Україні
  1.4. Соціально-психологічні та субкультурні особливості корупційного середовища
  Розділ ІІ. Стратегія протидії корупційній злочинності
  2.1. Місце стратегії у протидії корупційної злочинності
  2.2. Світові моделі стратегій протидії корупційній злочинності
  2.3. Параметри національної стратегії протидії корупційній злочинності
  Розділ ІІІ. Тактика протидії корупційній злочинності
  3.1. Поняття та система заходів протидії корупційній злочинності
  3.2. Спеціально-кримінологічна профілактика корупційних злочинів
  3.3. Роль мас-медіа у профілактиці корупційних злочинів
  3.4. Методи індивідуальної профілактики корупційних злочинів
  Розділ ІV. Забезпечення стратегії й тактики протидії корупційній злочинності
  4.1. Програмування стратегії й тактики протидії корупційній злочинності
  4.2. Політика й ідеологія протидії корупційній злочинності
  4.3. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегії й тактики протидії корупційній злочинності
  4.4. Удосконалення стратегії й тактики протидії корупційній злочинності
  Висновки
  Список використаних джерел

  Стратегія й тактика протидії корупційній злочинності в Україні