Кількість назв: 965
  1.2. Методологічні засади та загальна методика дослідження судової політики
  РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНО-МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР СУДОВО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ
  2.1. Інституціонадізація конституційного контролю як чинник модернізаційних впливів судової влади
  2.2. Судовий конституціоналізм в рамках незахідних моделей політичної модернізації
  РОЗДІЛ 3. СУДДІВСЬКА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ПОЛІТИКО-МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
  3.1. Сутність і розвиток суддівського активізму як чинника політичних трансформацій
  3.2. Сучасні тенденції суддівського активізму та формування політики судової влади
  РОЗДІЛ 4. ПЕРЕДУМОВИ ТА СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ СУДОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
  4.1. Судова влада у системі державної влади в Україні в контексті вітчизняного досвіду судових реформ
  4.2. Концептуальні пріоритети судової політики в Україні
  ВИСНОВКИ
  БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ

  Політико-модернізаційні виміри формування та реалізації судово-правової політики