Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1  ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ  КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ   ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
  1.1 Кримінальні правопорушення проти громадського порядку як об’єкт криміналістичних досліджень
  1.2 Сутність, структура та значення методики розслідування кримінальних правопорушень проти громадського порядку
  РОЗДІЛ 2  КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ  ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
  2.1 Концепція криміналістичної характеристики та її значення для методики розслідування кримінальних правопорушень проти громадського порядку
  2.2. Криміналістичний аналіз способу вчинення кримінальних правопорушень проти громадського порядку та предмету злочинного посягання
  2.3 Загальна характеристика обстановки вчинення кримінального правопорушення та його слідової картини
  2.4 Особа злочинця та особа потерпілого як елементи криміналістичної характеристики
  РОЗДІЛ 3  НАУКОВІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ   ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ  ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
  3.1 Початок досудового розслідування і коло обставин, котрі необхідно встановлювати в досліджуваній категорії кримінальних проваджень
  3.2 Типові слідчі ситуації у підвищенні ефективності розслідування кримінальних правопорушень проти громадського порядку
  3.3 Взаємодія працівників правоохоронних органів при розслідуванні кримінальних правопорушень проти громадського порядку
  РОЗДІЛ 4  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ   ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
  4.1 Поняття та класифікація засобів тактичного забезпечення
  4.2 Тактика проведення слідчих (розшукових) дій для отримання інформації з матеріальних відображень
  4.3 Організаційно-тактичні основи проведення слідчих (розшукових) дій для отримання інформації з особистісних джерел
  4.4 Особливості проведення слідчих (розшукових) дій для отримання інформації зі змішаних джерел
  РОЗДІЛ 5  НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ  КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ   ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
  5.1 Міжнародний досвід розслідування та протидії кримінальним правопорушенням проти громадського порядку
  5.2 Криміналістичні засоби й методи подолання протидії розслідуванню кримінальних правопорушень проти громадського порядку
  5.3 Науково-методичні аспекти виявлення причин й умов, що сприяють учиненню кримінальних правопорушень проти громадського порядку
  ВИСНОВКИ
  БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ

  Методика розслідування кримінальних правопорушень проти громадського порядку: наукові та праксеологічні засади