Кількість назв: 940
  Розділ 1. Загальні відомості про технічне регулювання
  1.1 Трактування термінів «технічне регулювання» та «технічна гармонізація»
  1.2 Значення технічного регулювання для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції
  Розділ 2. Технічне регулювання у сфері стандартизації
  2.1 Формування системи стандартизації в Україні
  2.2 Законодавча та нормативно-правова база національної стандартизації
  2.3 Вимоги СОТ та ЄС щодо технічного регулювання у сфері стандартизації
  2.4 Удосконалення технічного регулювання у сфері стандартизації України
  Розділ 3. Технічне регулювання у сфері сертифікації та оцінювання відповідності
  3.1 Розвиток сертифікації в Україні, законодавча і нормативно-правова база
  3.2 Вимоги СОТ та ЄС щодо технічного регулювання у сфері сертифікації і оцінювання відповідності
  3.3 Удосконалення технічного регулювання у сфері сертифікації та оцінювання відповідності в Україні
  Розділ 4. Технічне регулювання у сфері акредитації органів з оцінювання відповідності
  4.1 Створення системи акредитації в Україні та сучасний стан технічного регулювання в цій сфері
  4.2 Вимоги СОТ і ЄС щодо акредитації органів з оцінювання відповідності
  4.3 Інтеграція України в міжнародні та європейські організації з акредитації
  Розділ 5. Технічне регулювання у сфері метрології та метрологічної діяльності
  5.1 Загальні відомості про метрологію та її значення в сучасному суспільстві
  5.2 Метрологічна діяльність в Україні: законодавча та нормативно-правова база
  5.3 Забезпечення єдності й точності вимірювань
  5.3.1 Еталонна база в Україні
  5.3.2 Повірка, калібрування та оцінювання відповідності ЗВТ
  5.3.3 Метрологічний нагляд та відповідальність за встановлені невідповідності
  5.4 Застосування в Україні Міжнародної системи одиниць (SI)
  5.5 Відповідність метрологічної діяльності в Україні міжнародним вимогам та європейському законодавству
  5.6 Участь України в роботі міжнародних та європейських організацій з метрології
  Розділ 6. Технічне регулювання у сфері ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції
  6.1 Ринковий нагляд і контроль продукції в Україні
  6.2 Ринковий нагляд і контроль за безпечністю нехарчової продукції в Європейському Союзі
  6.3 Рекомендації ЄЕК ООН щодо ринкового нагляду
  Розділ 7. Державне регулювання і забезпечення якості та безпечності харчових продуктів
  7.1 Вимоги до якості та безпечності харчових продуктів у законодавчих актах
  7.2 Аналіз нормативно-правових актів України щодо безпечності продукції
  7.3 Контроль безпечності харчових продуктів та кормів
  7.4 Вимоги СОТ і законодавства ЄС щодо безпечності харчових продуктів та здійснення контролю
  Розділ 8. Технічне регулювання в країнах Східного партнерства
  8.1 Сучасний стан національних СТР у країнах Східного партнерства
  8.2 Технічне регулювання у Митному Союзі
  Розділ 9. Узагальнена інформація про технічне регулювання на міжнародному та європейському рівнях
  9.1 Вимоги щодо удосконалення технічного регулювання в країнах-членах СОТ
  9.2 Європейське законодавство у сфері технічного регулювання
  9.2.1 Основні принципи «нового» і «глобального» підходів
  9.2.2 Державний нагляд за безпечністю продукції в країнах ЄС
  9.2.3 Законодавча і нормативна база та загальна координація робіт національних СТР у деяких країнах
  Розділ 10. Узагальнена інформація про технічне регулювання в Україні: основні завдання, досягнення та недоліки
  10.1 Завдання СТР та План дій Україна — Європейський Союз
  10.2 Досягнення на шляху реалізації зобов’язань у сферах СТР
  10.3 Недоліки СТР та заходи щодо їх усунення
  Список використаної літератури

  Технічне регулювання в Україні, на міжнародному рівні та в Європейському Союзі