Кількість назв: 940
  Тема 2. Спостережуваність
  Тема 3. Класифікація
  Тема 4. Ідентифікація об’єктів
  Тема 5. Теорія корисності
  Тема 6. Бінарні відношення
  Тема 7. Теорія прийняття рішень. Динамічний аспект прийняття рішень
  Тема 8. Методи колективного прийняття рішень
  Тема 9. Правдоподібні міркування. Здоровий глузд
  Тема 10. Елементи теорії нечітких множин і теорії можливостей
  Тема 11. Інтелектуальні системи підготовки рішень
  Тема 12. Експертні системи
  Термінологія
  Додатки
  Додаток 1. Методологія вирішення задач, які наведені після завершення кожної теми
  Додаток 2. Кваліфікаційні завдання для модульного самоконтролю
  Додаток 3. Матеріали до курсового та дипломного проєктування (зразки методів інтелектуалізації та систем інтелектуальної підтримки)
  Список рекомендованої літератури

  Інтелектуальні системи підготовки рішень