Кількість назв: 940
  Огляд відомих радіопротекторів та антиоксидантів
  РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Матеріал, що використовувався у роботі
  Фізико-хімічні методи аналізу
  Метод комп’ютерного прогнозування біологічної активності сполук
  Вивчення токсикологічного впливу сполук на різні таксономічні групи
  Визначення антиоксидантної активності
  Дослідження протипухлинної активності
  Дослідження радіопротекторної активності
  Статистична обробка даних
  РОЗДІЛ 3. КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРОГНОЗ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ
  Взаємозв’язок хімічної структури та прогнозованої біологічної активності серед похідних S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну
  Взаємозв’язок хімічної структури та прогнозованої біологічної активності серед похідних β-(2-метилхінолін-4-ілтіо)-пропіонової кислоти
  Взаємозв’язок хімічної структури та прогнозованої біологічної активності похідних S-(2-метилхінолін-4-іл)цистеаміну
  Визначення перспективних сполук та напрямів дослідження їх біологічної дії в ряду похідних S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну та їх структурних аналогів
  РОЗДІЛ 4. СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
  Синтез і фізико-хімічні властивості похідних S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну
  Синтез і фізико-хімічні властивості похідних β-(2-метилхінолін-4-ілтіо)-пропіонової кислоти
  Синтез і фізико-хімічні властивості похідних S-(2-метилхінолін-4-іл)цистеаміну
  Експериментальна частина
  РОЗДІЛ 5. ВИВЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ХІМІЧНОЮ БУДОВОЮ ТА БІОЛОГІЧНОЮ АКТИВНІСТЮ
  Протимікробна активність
  Цитотоксичність (фітотоксичність)
  Гостра токсичність
  Антирадикальна активність in vitro
  Протипухлинна активність
  РОЗДІЛ 6. АНТИОКСИДАНТНА ТА АНТИРАДИКАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА РАДІОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ
  Визначення антирадикальної та антиоксидантної активності сполук методом імпульсної вольтамперометрії
  Радіопротекторна активність
  ВИСНОВКИ
  ДОДАТКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  S-хінолілзаміщені амінотіолів та тіокислот: синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність