Кількість назв: 965
  Тема 2. Види діяльності, що можуть значно впливати на довкілля
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОВД
  Тема 3. Процедури публічності та збирання інформації під час проведення ОВД
  Тема 4. Звіт з ОВД
  Тема 5. Висновок з оцінки впливу на довкілля
  Тема 6. Завершальна стадія процедури ОВД
  Тема 7. Стратегічна екологічна оцінка
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. КЛІМАТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕДУР ОВД ТА СЕО
  Тема 8. Інтеграція кліматичних питань в ОВД та СЕО
  ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
  Практична робота 1. Аналіз європейського законодавства з питань оцінки впливу на довкілля
  Практична робота 2. Порівняльний аналіз процедур екологічної експертизи, ОВНС та ОВД
  Практична робота 3. Підготовка та подання повідомлення про ОВД
  Практична робота 4. Визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає внесенню до звіту з ОВД
  Практична робота 5. Громадське обговорення в процедурі ОВД
  Практична робота 6. Системи екологічної оцінки
  Практична робота 7. СЕО документів державного планування. Пропозиції і зауваження громадськості на етапі скоупінгу
  Практична робота 8. Пропозиції і зауваження громадськості до звіту із СЕО ДДП
  ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ
  Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля (з додатками)
  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» (з додатками)
  Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля»
  Рекомендації Міністерства енергетики та захисту довкілля України щодо включення кліматичних питань до документів державного планування (з додатками)
  Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про забезпечення участі експертів у здійсненні оцінки впливу на довкілля»
  Порядок ведення реєстру експертів з оцінки впливу на довкілля (проєкт з додатками)
  Положення про Експертну комісію з оцінки впливу на довкілля (проєкт)

  Оцінка впливу на довкілля: впровадження природоохоронних практик та кліматичної політики ЄС