Кількість назв: 940
  1.2 Концепція контрольно-наглядової діяльності на досудовому розслідуванні та методологія дослідження 
  1.3 Поняття та сутнісні характеристики контрольно-наглядової діяльності на досудовому розслідуванні 
  РОЗДІЛ 2  КЕРІВНИК ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ 
  2.1 Організація досудового розслідування як процесуальна функція керівника органу досудового розслідування 
  2.2 Загальна характеристика процесуальних та організаційних форм реалізації повноважень керівником органу досудового розслідування 
  2.3 Керівник слідчої групи в системі контрольно-наглядової діяльності на досудовому розслідуванні 
  РОЗДІЛ 3  ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОЦЕСУАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ ЯК ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ 
  3.1 Співвідношення функцій нагляду та процесуального керівництва у діяльності прокурора на досудовому розслідуванні 
  3.2 Поняття, мета, завдання, принципи процесуального керівництва на досудовому розслідуванні 
  3.3 Методика процесуального керівництва на досудовому розслідуванні 
  РОЗДІЛ 4  СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ 
  4.1 Судовий контроль у системі контрольно-наглядової діяльності на досудовому розслідуванні 
  4.2 Попередній і наступний судовий контроль на досудовому розслідуванні 
  РОЗДІЛ 5  ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ 
  5.1 Оптимізація структурно-інституційного забезпечення досудового розслідування  
  5.2 Процесуальне керівництво та організація досудового розслідування: необхідність розмежування  
  5.3 Співвідношення інституту контрольно-наглядової діяльності із процесуальною самостійністю слідчого 
  ПІСЛЯМОВА 
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
  ДОДАТКИ 

  Контрольно-наглядова діяльність на досудовому розслідуванні: теорія та практика