Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ І ГЕНЕЗИС ТА ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ
  1.1. Формування концепції права приватної власності. Філософські засади права приватної власності
  1.2. Поняття та принципи регулювання права приватної власності на сучасному етапі
  1.3. Інформаційне суспільство як чинник трансформації правовідносин приватної власності
  РОЗДІЛ ІІ ПРОБЛЕМАТИКА СУБ’ЄКТІВ ТА ОБ’ЄКТІВ ПРАВОВІДНОСИН ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
  2.1. Суб’єкти правовідносин приватної власності в інформаційному суспільстві: оцінка перспектив
  2.2. Погляд на новітні об’єкти цивільних відносин крізь призму концепції права власності
  2.2.1. Вплив розвитку інформаційних технологій на виникнення нових об’єктів цивільних прав
  2.2.2. Криптовалюта
  2.2.3. Доменні імена та веб-сайти
  2.2.4. Інтернет речей
  2.2.5. Персональні та індустріальні дані
  2.2.6. Акаунти у соціальних мережах
  РОЗДІЛ ІІІ ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ, ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
  3.1. Підстави набуття права приватної власності в інформаційному суспільстві
  3.2. Зміст та здійснення права приватної власності в інформаційному суспільстві
  3.3. Захист права приватної власності у практиці Європейського суду з прав людини
  РОЗДІЛ ІV ДОВІРЧА ТА ВІРТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ОСОБЛИВІ ВИДИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
  4.1. Довірча власність в українському законодавстві як прояв глобалізаційних процесів, що відбуваються в інформаційному суспільстві
  4.1.1. Специфіка української довірчої власності як різновиду фідуції та особливості її правового регулювання
  4.1.2. Забезпечувальна довірча власність
  4.1.3. Засади правового регулювання права довірчої власності (трасту) за Модельними правилами європейського приватного права (DCFR)
  4.2. Перспективи віртуальної власності як різновиду права власності
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Право приватної власності в інформаційному суспільстві: теорія і практика