Кількість назв: 940
  1.2. Сутність, форми прояву і класифікація фіктивної діяльності суб’єктів господарювання
  1.3. Економічні фактори, що визначають масштаби фіктивної діяльності суб’єктів господарювання
  Розділ 2. Вплив фіктивної діяльності суб’єктів господарювання на економічну безпеку України
  2.1. Моніторинг фіктивної діяльності суб’єктів господарювання
  2.2. Моделювання фіктивної діяльності суб’єктів господарювання
  2.3. Податковий потенціал фіктивної господарської діяльності в Україні
  Розділ 3. Політика протидії фіктивної діяльності суб’єктів господарювання як умова забезпечення економічної безпеки держави
  3.1. Зарубіжний досвід протидії фіктивної діяльності суб’єктів господарювання: можливість адаптації до вітчизняних реалій
  3.2. Типові схеми фіктивної діяльності суб’єктів господарювання в Україні
  3.3. Концепція протидії фіктивної діяльності суб’єктів господарювання в Україні
  Висновки
  Список використаних джерел
  Додатки

  Фіктивна діяльність суб’єктів господарювання як загроза економічній безпеці України