Кількість назв: 940
  2. Політологія – наука про політику. Її предмет та методи політичних досліджень
  3. Функції політології та її зв’язок з іншими науками
  Контрольні питання до теми
  Список рекомендованої літератури
  Тема 2. ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ
  1. Політична думка Стародавнього світу
  2. Основні риси політичної думки епохи Середньовіччя
  3. Політичні вчення Нового часу
  4. Розвиток світової політичної думки у ХХ–ХХІ ст
  Контрольні питання до теми
  Список рекомендованої літератури
  Тема 3. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА ЯК ОСНОВНИЙ АТРИБУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
  1. Влада, її природа та види
  2. Ознаки, типи, функції та шляхи досягнення політичної влади
  3. Проблеми легітимності політичної влади в Україні
  Контрольні питання до теми
  Список рекомендованої літератури
  Тема 4. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
  1. Поняття, структура і функції політичної системи
  2. Політична система України
  Контрольні питання до теми
  Список рекомендованої літератури
  Тема 5. ДЕРЖАВА – БАЗОВИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА
  1. Поняття держави
  2. Сутність правової та соціальної держави
  3. Громадянське суспільство
  Контрольні питання до теми
  Список рекомендованої літератури
  Тема 6. ЛЮДИНА І ПОЛІТИКА
  1. Людина як суб’єкт політики
  2. Політичні еліти: поняття, типологія, функції
  3. Сутність політичного лідерства
  Контрольні питання до теми
  Список рекомендованої літератури
  Тема 7. ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА
  1. Політичне життя суспільства
  2. Особливості політичного життя суспільства
  Список рекомендованої літератури
  Тема 8. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА, СВІДОМІСТЬ
  1. Сутність і структура політичної культури
  2. Типи, види та функції політичної культури
  3. Політична культура сучасної України
  4. Політична свідомість у структурі політичної культури
  Контрольні питання до теми
  Список рекомендованої літератури
  Тема 9. ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ
  1. Поняття політичної ідеології
  2. Типологія політичних ідеологій
  Список рекомендованої літератури
  Тема 10. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ І СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС
  1. Поняття міжнародних відносин
  2. Світовий політичний процес: суть, цілі, функції
  3. Україна в системі міжнародних відносин
  Контрольні питання до теми
  Список рекомендованої літератури
  ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ

  Політологія