Кількість назв: 965
  1.2. Другий етап, або «утвердження» самостійного напряму наукових досліджень у політичній компаративістиці
  1.3. Третій етап, або наукова різноманітність субнаціональної теми
  1.4. Українські дослідження та їхні теоретичні особливості
  РОЗДІЛ ІІ МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУБНАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕМИ
  2.1. Методика та її роль у вивченні субнаціональних явищ і процесів
  2.2. Методики вимірювання субнаціональних політичних режимів: загальні тенденції розвитку у рамках політичної науки
  2.3. Об’єктивні (інституційні) техніки вимірювання субнаціональних політичних режимів
  2.4. Суб’єктивні (експертні) техніки вимірювання субнаціональних політичних режимів
  ПІСЛЯМОВА
  ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК (УКР./ОРИГ.)
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Засади, етапи та варіанти вивчення субнаціональної проблематики в політичній науці