Кількість назв: 940
  ВСТУП
  РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГДЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ НЕОДНОРІДНОЇ СТРУКТУРИ
  1.1 Методи чисельного моделювання оболонкових конструкцій складної конфігурації
  1.2 Особливості дослідження напружено-деформованого стану багатошарових оболонкових конструкцій
  1.3 До визначення пружних сталих сучасних композиційних матеріалів
  1.4 Висновки
  РОЗДІЛ 2. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ОБОЛОНОК РКТ СКЛАДНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ ПРИ КОМБІНОВАНОМУ СТАТИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
  2.1 Підхід до аналізу напружено-деформованого стану оболонкових конструкцій РКТ на основі теорії Тимошенко-Міндліна
  2.2 Програмне забезпечення розрахунку напружено-деформованого стану оболонок складної конфігурації. Застосування бібліотеки «QFEMLIB»
  2.2.1 Тривимірний приклад (нелінійна статика)
  2.2.2 Вихідний формат опису скінченно-елементної моделі
  2.3 Оцінка напружено-деформованого стану міжступеневого відсіку тришарової конструкції з вуглепластика за результатами розрахунків перед проведенням випробувань
  2.4 Випробування на розрахункові випадки «Транспортування» і «Політ ракети-носія на АУТ»
  2.5 Розрахунок міжступеневого відсіку на основі комплексу MSC NASTRAN. Порівняння з результатами експерименту
  2.6 Статичні випробування міжступеневого відсіку з алюмінієвого сплаву
  2.7 Висновки
  РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖСТУПЕНЕВОГО ВІДСІКУ З АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ ПРИ ОСЬОВОМУ СТИСКАННІ
  3.1 Опис експериментальної установки. Результати випробувань
  3.2 Чисельний аналіз напружено-деформованого стану міжступеневого відсіку з алюмінієвого сплаву. Порівняння розрахунків з результатами проведених статичних випробувань
  3.3 Висновки
  РОЗДІЛ 4. РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ ПАЛИВНОГО БАКУ ТРЕТЬОЇ СТУПЕНІ ПРИ ДІЇ МАКСИМАЛЬНОГО ВНУТРІШНЬОГО ТИСКУ
  4.1 Чисельний аналіз напружено-деформованого стану паливного бака третього рівня в САПР QFEM
  4.2 Чисельний аналіз напружено-деформованого стану паливного бака третьої ступені в MSC.Nastran
  4.3 Результати статичних випробувань паливного бака третьої ступені
  4.4 Висновки
  РОЗДІЛ 5. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ СТІЙКОСТІ ПІДКРІПЛЕНИХ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ
  5.1 Методи та програмне забезпечення дослідження напружено-деформованого стану силових оболонкових конструкцій аерокосмічної техніки
  5.2 Сучасні підходи і методи розрахунку на стійкість до локальних і загальних форм випинання неоднорідних оболонкових систем при простому і комбінованому навантаженні
  5.3 Висновки
  РОЗДІЛ 6. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЧИСЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ КОРПУСУ ДВИГУНА РАКЕТИ-НОСІЯ В ПРОЦЕСІ ЙОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЗРОСТАЮЧИМ ВНУТРІШНІМ ТИСКОМ ДО РУЙНУВАННЯ
  6.1 Постановка задачі. Основні співвідношення для розрахунку НДС оболонки змінної геометрії меридіана
  6.2 Алгоритм та методика розрахунку
  6.3 Тестовий приклад розрахунку руйнівного навантаження
  6.4 Обґрунтування достовірності результатів
  6.5 Висновки
  РОЗДІЛ 7. СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРАХУНКУ НДС ТА РУЙНІВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПАЛИВНИХ БАКІВ РАКЕТИ-НОСІЯ ПРИ НАЯВНОСТІ ТРІЩИНИ У НАЙБІЛЬШ НАПРУЖЕНІЙ ДІЛЯНЦІ КОНСТРУКЦІЇ
  7.1 Метод розрахунку руйнівних навантажень ребристих баків ракети-носія із тріщиною у найбільш напруженій зоні
  7.2 Чисельний підхід до аналізу руйнування
  7.3 Чисельний аналіз коефіцієнтів інтенсивності напружень
  7.4 Висновок
  РОЗДІЛ 8. СТІЙКІСТЬ ДИСКРЕТНО ПІДКРІПЛЕНИХ ПРОМІЖНИМИ ШПАНГОУТАМИ СКЛАДЕНИХ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ТИПУ «ЦИЛІНДР-КОНУС» ПРИ КОМБІНОВАНОМУ СТАТИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
  8.1 Постановка задачі стійкості складеної оболонкової конструкції із стінками постійної товщини типу «циліндр-конус»
  8.2 Матриця перетворення напружено-деформованого стану підкріпленого шпангоутами конічного відсіку зі стінками постійної товщини
  8.3 Характеристичне рівняння для визначення критичних навантажень оболонкової конструкції зі стінками постійної товщини
  8.4 Результати чисельної реалізації методики розрахунку стійкості складеної оболонкової конструкції типу «циліндр-конус»
  8.5 Задача стійкості складеної підкріпленої оболонкової конструкції типу «циліндр-конус» з конічними відсіками лінійно-змінної товщини
  8.6 Висновки
  РОЗДІЛ 9. ОСНОВНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ І ЧИСЕЛЬНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ СТІЙКОСТІ ПІДКРІПЛЕНИХ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ТИПУ «БОЧКА-ОЖИВАЛО»
  9.1 Постановка задачі стійкості складеної оболонкової конструкції. Застосовані гіпотези
  9.2 Основні розв’язувальні рівняння стійкості складеної оболонки: випадок всебічного нормального зовнішнього тиску
  9.3 Основні розв’язувальні рівняння стійкості складеної оболонки: випадок комбінованого навантаження всебічним нормальним зовнішнім тиском і осьовим стискаючим зусиллям
  9.4 Метод розв’язання основних рівнянь стійкості оболонки типу «бочка-оживало»
  9.5 Формулювання граничних умов
  9.6 Умови спряження відсіків конструкції через шпангоут
  9.7 Модифікація системи різницевих рівнянь при сполученні «оживальної» і «бочкоподібної» секцій
  9.8 Приклад застосування запропонованого підходу. Аналіз і достовірність чисельних результатів
  9.9 Висновки
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Математичні моделі та прогнозування руйнівних навантажень в ракетно-космічних системах