Кількість назв: 965
  1.2 Правова основа адміністративно-правового статусу державного службовця в системі правоохоронних органів
  1.3 Поняття та зміст адміністративно-правового статусу державного службовця в системі правоохоронних органів
  1.4 Класифікація державних службовців правоохоронних органів
  Розділ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВ ТА ГАРАНТІЙ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК ЕЛЕМЕНТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ
  2.1 Поняття та види прав державного службовця правоохоронних органів
  2.2 Поняття та види гарантій державного службовця правоохоронних органів
  2.3 Механізм захисту прав та гарантій державного службовця правоохоронних органів
  Розділ 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОВ’ЯЗКІВ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК ЕЛЕМЕНТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ
  3.1 Поняття обов’язків державного службовця правоохоронних органів
  3.2 Класифікація обов’язків державних службовців правоохоронного органу
  3.3 Обов’язок державних службовців правоохоронного органу щодо додержання службової дисципліни
  Розділ 4 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ ЯК ЕЛЕМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ
  4.1 Дисциплінарна відповідальність державного службовця правоохоронних органів
  4.2 Адміністративна відповідальність державного службовця правоохоронних органів
  4.3 Матеріальна відповідальність державного службовця правоохоронних органів
  4.4 Кримінальна відповідальність державного службовця правоохоронних органів
  Розділ 5 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ
  5.1 Державна політика щодо розвитку публічної служби в правоохоронних органах
  5.2 Система принципів проходження державної служби в правоохоронних органах
  5.3 Аналіз міжнародного досвіду щодо окремих питань проходження державної служби
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТОК

  Адміністративно-правовий статус державного службовця в системі правоохоронних органів