Кількість назв: 940
  1.2. Базисні поняття конкурентної розвідки
  1.3. Конкурентна розвідка як елемент сумлінної конкуренції
  1.4. Завдання і методи конкурентної розвідки
  1.5. Принципи конкурентної розвідки
  1.6. Життєвий цикл організації як об’єкт конкурентної розвідки
  1.7. Інтерпретація даних конкурентної розвідки
  Розділ 2. ІНСТРУМЕНТИ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
  2.1. Конкурентний аналіз та його параметри
  2.2. Модель ділових зв’язків конкурента
  2.3. Формування бази даних на конкурентів
  2.4. Перевірка контрагентів конкурента в рамках конкурентної розвідки
  2.5. Аудиторська фірма як джерело інформації про конкурента
  2.6. Зустрічна податкова перевірка конкурента
  2.7. Маркетингові дослідження в рамках проведення конкурентної розвідки
  2.8. Використання системи телефонного маркетингу для потреб конкурентної розвідки
  2.9. Бенчмаркінг в конкурентній розвідці
  2.10. Формування бази даних споживачів / замовників
  2.11. Консалтингова фірма як джерело інформації в конкурентній розвідці
  2.12. Юридична фірма як джерело інформації про конкурента
  2.13. Кадрове агентство як джерело інформації про конкурента
  2.14. Доцільність інтерв’ю із співробітником, який звільнився від конкурента
  РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
  3.1. Інформаційні потреби конкурентної розвідки
  3.2. Основні інформаційні потоки та джерела відомостей в конкурентній розвідці
  3.3. Процес отримання та оцінки інформації в конкурентній розвідці
  3.4. Джерела інформації в конкурентній розвідці
  3.5. Достовірність і надійність інформації
  3.6. Аналіз даних в конкурентній розвідці (Data mining)
  3.7. Конфіденціальна інформація в конкурентній розвідці
  3.8. Джерела інформації про ділові зв’язки конкурента
  3.9. Джерела інформації про фінансово-економічну діяльність конкурента
  3.10. Використання інформації про фінансово-економічну діяльність конкурента
  3.11. Отримання інформації про конкурента в процесі його протидії «чорному» PR
  РОЗДІЛ 4. ЦІНОУТВОРЕННЯ У ЗАХОДАХ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ
  4.1. Збирання та накопичення інформації про ціни
  4.2. Аналіз ринкових ситуацій в конкурентній розвідці
  4.3. Цінова конкуренція як приватне завдання конкурентної розвідки
  4.4. Цінова політика конкурента як об’єкт конкурентної розвідки
  4.5. Метод віртуальних продажів і покупок
  РОЗДІЛ 5. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІЗНЕСУ І КОНТРОЛЬ НАД НИМ
  5.1. Зміст системи захисту бізнесу
  5.2. Економіко-правові ризики ринкової діяльності підприємства
  5.3. Ефективність системи захисту бізнесу
  5.4. Основні контррозвідувальні заходи
  РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ В КОНКУРЕНТНІЙ РОЗВІДЦІ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
  6.1. Організація конкурентної розвідки
  6.2. Звітна документація в конкурентній розвідці
  6.3. Агентура в конкурентній розвідці
  6.4. Вимоги до співробітника служби конкурентної розвідки
  6.5. Держава і конкурентна розвідка
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ
  Додаток А. Визначення параметрів економічної безпеки підприємства для проведення заходів з конкурентної розвідки
  Додаток Б. Оцінка конкурентоспроможності підприємства
  Додаток В. Використання експрес-аналізу конкурентоспроможності продукції у верстатобудуванні
  Додаток Г. Фінансово-економічний аналіз бухгалтерської звітності ПАТ «Одескабель»

  Конкурентна розвідка у міжнародному бізнесі