Кількість назв: 940
  1.2. Формування та реалізація стандартів у сфері електротехніки, радіоелектроніки та зв’язку Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС)
  1.3. Головні завдання Міжнародної спілки електрозв’язку (ITU)
  1.4. Інші організації, що беруть участь у міжнародній стандартизації
  РОЗДІЛ 2. РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  2.1. Сучасні аспекти Європейської системи стандартизації
  2.2. Нова Європейська стратегія «Європа 2020»
  2.2.1. Проект стратегії Європейської системи стандартизації 2020
  2.2.2. Європейські стандарти у глобалізованому світі
  2.3. Міжскандинавська організація зі стандартизації (INSTA)
  2.4. Стандартизація в країнах Південно-Східної Азії (ASEAN)
  2.5. Панамериканська комісія зі стандартів (COPANT)
  2.6. Стандартизація в Співдружності Незалежних Держав (СНД)
  2.7. Гармонізація стандартів у міжнародній практиці
  РОЗДІЛ 3. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
  3.1. Основні принципи діяльності національної організації зі стандартизації Німеччини (DIN)
  3.2. Японський комітет промислових стандартів (JISC)
  3.3. Сучасний стан системи стандартизації США
  3.4. Британський досвід стандартизації
  3.5. Національні особливості Французької системи стандартизації
  3.6. Діяльність зі стандартизації в Росії
  РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З СЕРТИФІКАЦІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ Й РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ
  4.1. Сертифікація в Німеччині
  4.2. Організація робіт з сертифікації у Франції
  4.3. Нові схеми сертифікації в Японії
  4.4. Діяльність у сфері сертифікації в США
  4.5. Концептуальні аспекти сертифікаційної діяльності міжнародних організацій
  4.5.1. Сертифікація в ISО
  4.5.2. Системи сертифікації Міжнародної електротехнічної комісії
  4.5.3. Участь економічної комісії ООН у міжнародній сертифікації
  4.5.4. Міжнародна конференція з акредитації випробувальних лабораторій (ILAC)
  4.6. Комплексний підхід ЄС з оцінки відповідності
  4.7. Міжнародний досвід діяльності випробувальних лабораторій
  4.7.1. Акредитація на право проведення державних випробувань, метрологічної перевірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, вимірювань, атестації методик виконання вимірювань
  4.7.2. Невизначеність вимірювань
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  СПИСОК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  Міжнародна система стандартизації та сертифікації