Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ, МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД  АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ В ГЛОБАЛЬНОМУ, НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
  1.1 Адміністративні провадження та їх розвиток в європейських країнах в контексті адміністративно-правових реформ ХХ–ХХІ ст.ст
  1.2 Розвиток європейського законодавства та правового регулювання адміністративних проваджень
  1.3 Класифікація адміністративних проваджень: глобальний та національний виміри
  РОЗДІЛ 2 ОСНОВНІ ВИДИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
  2.1 Розвиток аксіологічних засад європейського законодавства
  2.2 Європейські адміністративні провадження (наднаціональний рівень)
  РОЗДІЛ 3  ПРАВОВІ ФОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИМОГИ ДО РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ОРГАНІВ
  3.1 Розвиток правових форм процесуальної діяльності в умовах поглиблення європейської інтеграції
  3.2 Характеристика нормативних вимог до правових форм процесуальної діяльності: порівняльно-правовий аспект
  РОЗДІЛ 4  УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ГЛОБАЛЬНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
  4.1 Формування глобальних стандартів для національних адміністративних проваджень
  4.2 Розвиток функцій адміністративної процедури
  4.3 Пропозиції та рекомендації щодо удосконалення адміністративного законодавства України про адміністративні провадження різних рівнів
  ВИСНОВКИ
  ЛІТЕРАТУРА
  ДОДАТКИ

  Адміністративні провадження у глобальному, європейському та національному вимірі: сучасний стан реформування та перспективи розвитку законодавства