Кількість назв: 965
  НАУКОВІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ У ЗВО
  РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
  МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
  МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ З ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
  ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ
  КОНТРОЛЬ І ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
  ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ
  ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ДО ТЕМ З КУРСУ (ТЕСТУВАННЯ) 
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  Методика викладання історії у закладі вищої освіти