Кількість назв: 940
  2 Механіка
  2.1 Основні поняття механіки
  2.2 Кінематика
  2.3 Динаміка. Закони Ньютона
  2.4 Сили. Гравітація і тертя
  2.5 Сила пружності. Деформація тіла
  2.6 Динаміка обертального руху
  2.7 Енергія. Закони збереження
  Пояснення до окремих тестових завдань
  1 Обробка результатів вимірювань
  2 Механіка
  2.1 Основні поняття механіки
  2.2 Кінематика
  2.3 Динаміка. Закони Ньютона
  2.4 Сили. Гравітація і тертя
  2.5 Сила пружності. Деформація тіла
  2.6 Динаміка обертального руху
  2.7 Закони збереження
  Відповіді
  Список рекомендованої літератури

  Збірник тестових завдань із загальної фізики : у 6 ч. Ч. 1. Механіка