Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ «НОВОЇ ПРОСТОТИ». «НОВА ПРОСТОТА» ЯК ОБ’ЄКТ СУЧАСНОГО МУЗИКОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ: ВІД ІСТОРИЧНОЇ ПРАКТИКИ ДО ТЕОРІЇ
  1.1. Світоглядні та художньо- стильові засади формування концепції «нової простоти» у творчості західноєвропейських композиторів другої половини ХХ століття
  1.2. Індивідуально-композиторські версії «нової простоти» у просторі радянського/пострадянського музичного мистецтва
  Резюме до Розділу 1
  РОЗДІЛ 2. АКТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ЧИННИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ «НОВОЇ ПРОСТОТИ» В СУЧАСНОМУ МУЗИКОЗНАВСТВІ
  2.1. Інтердисциплінарні засади дослідження «нової простоти»
  2.2. Композитор як Автор вербальних текстів в контексті методологічних пошуків сучасного музикознавства
  2.3. Авторське композиторське слово як передумова музикознавчого моделювання теоретичної концепції «нової простоти»
  Резюме до Розділу 2
  РОЗДІЛ 3. «НОВА ПРОСТОТА» ЯК СТИЛЬОВА КОНЦЕПЦІЯ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ В КОНТЕКСТІ КОМПОЗИТОРСЬКИХ ІДЕЙ ХХ СТОЛІТТЯ
  3.1. Музично-стильова парадигматика другої половини ХХ – початку ХХІ століть як чинник контекстуальних значень «нової простоти»
  3.2. «Нова простота» в контексті авангардної стильової парадигми
  3.3. «Нова простота» в контексті мінімалістської стильової парадигми
  3.4. «Нова простота» в контексті неостильової парадигми ХХ століття
  3.5. Тенденції «нової простоти» в контексті стильової парадигматики сучасності
  Резюме до Розділу 3
  РОЗДІЛ 4. ПРЕДМЕТНІ КОНОТАЦІЇ ПОНЯТТЯ «НОВА ПРОСТОТА» ЯК СМИСЛОВІ ІНТЕНЦІЇ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
  4.1. Змістовний комплекс поняття простоти у визначені художньо- естетичних засад музичного мистецтва
  4.2. Антиномія простоти-складності як чинник композиційної логіки «нової простоти»
  4.3. Змістовні значення «нового» в академічному музичному мистецтві ХХ сторіччя і «новій простоті»
  4.4. Жанрово-комунікативний модус і компенсаторна функція «нової простоти» (на прикладі «слабкого стилю» В. Сильвестрова)
  Резюме до Розділу 4
  РОЗДІЛ 5. СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ МУЗИКИ «НОВОЇ ПРОСТОТИ» В КІНОМИСТЕЦТВІ
  5.1. Кіномузика в контексті комунікативної специфіки кіномистецтва
  5.2. Семантика фактурного образу музики в реалізації комунікативних функцій кіномузики (Пітер Грінуей – Майкл Найман – Дж. Кемпіон)
  5.3. Інтонаційна аура музичного романтизму як метафора ностальгії в «Фаусті» О. Сокурова
  5.4. Смислотворчі функції музики «нової простоти» у «Великій красі» П. Соррентіно
  Резюме до Розділу 5
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  SUMMARY

  «Нова простота» як системний жанрово-стильовий феномен в сучасному музичному мистецтві