Кількість назв: 965
  1.2. Механізми впровадження корпоративної культури
  1.3. Нові тенденції в кадровій політиці
  1.4. Типологія корпоративних культур
  1.5. Моделі корпоративної культури
  Розділ 2. Корпоративний імідж
  2.1. Поняття іміджу
  2.2. Корпоративний кодекс
  2.3. Корпоративні цінності
  2.4. Корпоративна ідентичність
  2.5. Моделювання іміджу
  Розділ 3. Етика ділових відносин
  3.1. Ділова етика
  3.2. Основні підходи до вирішення етичних проблем
  3.3. Становлення вітчизняної етики бізнесу
  Розділ 4. Управлінська етика
  4.1. Концепції організаційної поведінки
  4.2. Теорії управління
  4.3. Стилі та методи управління
  4.4. Сучасні доктрини управління
  4.5. Актуальні етичні проблеми управління
  Розділ 5 Етикет як частина корпоративної етики
  5.1. Культура поведінки та етикет
  5.2. Міжнародний етикет
  5.3. Етикет учасника міжнародної конференції
  5.4. Етикет у громадських місцях
  Розділ 6 Етика ділового спілкування
  6.1. Підготовка та проведення ділових перемовин
  6.2. Тактика проведення переговорів
  6.3. Етикет ділової бесіди
  6.4. Невербальні засоби спілкування
  Розділ 7. Протокольні норми офіційних прийомів
  7.1. Види офіційних прийомів
  7.2. Підготовка та проведення прийому
  7.3. Етикет учасників прийому
  Розділ 8. Дрес-код як елемент корпоративної етики
  8.1. Діловий дрес-код
  8.2. Форма одягу на офіційних прийомах
  Розділ 9. Поведінкові компетенції менеджера
  9.1. Загальна характеристика компетентностей менеджера
  9.2. Поведінкові компетенції проектного менеджера
  Список використаної літератури
  Додаток 1 Кодекс корпоративної етики компанії
  Додаток 2 Психологічні тести

  Корпоративна етика та психологія