Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ
  1.1. Стан наукової розробленості проблематики кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів
  1.2. Поняття та види надзвичайних правових режимів
  1.3. Особливості правового регулювання кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ
  2.1. Загальна характеристика методів дослідження
  2.2. Синергетичний підхід до дослідження кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів
  2.3. Аксіологія кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ
  3.1. Початок досудового розслідування в умовах надзвичайних правових режимів
  3.2. Визначення підслідності та місця проведення досудового розслідування в умовах надзвичайних правових режимів
  3.3. Строки досудового розслідування в умовах надзвичайних правових режимів
  3.4. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій в умовах надзвичайних правових режимів
  3.5. Взаємодія органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами у кримінальних провадженнях в умовах надзвичайних правових режимів
  3.6. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження
  3.7. Зупинення та закінчення досудового розслідування кримінальних проваджень
  Висновки до розділу 3
  РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВИХ ПРОЦЕДУР В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ
  4.1. Визначення підсудності в умовах надзвичайних правових режимів
  4.2. Реалізація функції правосуддя в умовах надзвичайних правових режимів
  4.3. Обмін полоненими в контексті права на справедливий суд
  Висновки до розділу 4
  ВИСНОВКИ
  Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI

  Кримінальне провадження в умовах надзвичайних правових режимів: теоретико-методологічні та праксеологічні основи