Кількість назв: 965
  1.2. Концептуальні аспекти формування конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах сталого розвитку
  1.3. Методичні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств на засадах сталості
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  2.1. Діагностика економічної і соціальної складових сталого розвитку аграрних підприємств
  2.2. Дослідження екологічної складової сталого розвитку аграрних підприємств
  2.3. Оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах сталого розвитку
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  3.1. Концептуальні засади стратегії конкурентоспроможності аграрних підприємств в контексті сталого розвитку
  3.2. Пріоритетні напрями зміцнення економічної і соціальної складових сталого розвитку аграрних підприємств
  3.3. Екологічні перспективи у реалізації концепції конкурентоспроможності аграрних підприємств на умовах сталості
  Висновки до розділу 3
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ
  Додаток А Класифікація наукових підходів до визначення дефініції «конкурентоспроможність підприємства»
  Додаток Б Трактування сутності дефініції «сталий розвиток» в науковій думці
  Додаток В Динаміка посівних площ сільськогосподарських культур в розрізі усіх категорій господарств Миколаївської області
  Додаток Г Динаміка урожайності сільськогосподарських культур в розрізі категорій господарств Миколаївської області
  Додаток Д Виробництво основної продукції сільського господарства в розрізі усіх категорій господарств Миколаївської області
  Додаток Е Вихідні дані для визначення інтегрального коефіцієнта конкурентоспроможності аграрних підприємств Миколаївської області в середньому за 2017–2019 рр

  Забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах сталого розвитку