Кількість назв: 940
  1.2. Цифрова економіка та кіберфізичний підхід менеджменту Індустрії 4.0
  1.3. Аутсорсинг, як інноваційна стратегія конкурентоспроможності
  1.4. Концепції рефлексивного управління та їх технологічне підґрунтя
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ МАРКЕТИНГОВИМИ ІТ-ПРОЄКТАМИ
  2.1. Архітектурний компонентно-орієнтований підхід в управлінні ІТ-проєктами
  2.2. Імітаційне моделювання щодо забезпечення якості ІТ-проєктів
  2.3. Концептуальний базис агентно-дінамічного моделювання в менеджменті ІТ-проєктів
  2.4. Методологічні засади оцінки ефективності маркетингових ІТ-проєктів
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНА ПІДТРИМКА УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЄКТАМИ ПАРТНЕРСЬКОГО ТА КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО МАРКЕТИНГУ
  3.1. Цифрові трансформації маркетингових моделей, інструментів, механізмів взаємодії
  3.2. Інтегрований підхід в формуванні мереж у ІТ-проєктах партнерського маркетингу
  3.3. Методичні домінанти реалізації CRM-концепції в маркетингових ІТ-проєктах
  3.4. Моделювання воронки продажів в маркетингових ІТ-проєктах
  Висновки до розділу 3
  РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОРТАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ ІТ-ПРОЄКТАМИ
  4.1. Сучасні вимоги до ефективної маркетингової digital-екосистеми
  4.2. Інструменти підвищення ефективності маркетингових web-проєктів
  4.3. Модель персоніфікованого ціноутворення в ІТ-проєктах цифрового маркетингу
  4.4. Забезпечення інформаційної безпеки в системі управління маркетинговими ІТ-проєктами
  Висновки до розділу 4
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Концептуально-методологічні засади управління маркетинговими ІТ-проєктами в умовах цифрових трансформацій