Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1. МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАЛІЗМ В СВІТЛІ СУЧАСНОГО ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ
  1.1. Системний підхід у гуманітарному знанні та музикознавстві
  1.2. Системні засади музично- інструментальної культури в ноологічній парадигмі
  РОЗДІЛ 2. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА: ВІД ЗВУКУ ДО ІНСТРУМЕНТАЛІЗМУ
  2.1. Музичний інструменталізм як звукосмисловий феномен
  2.2. Формування етосу музичного інструментарію: Давні Середземномор’я, Греція, Рим
  2.3. Музично-інструментальна культура Середньовіччя: органологічне розмаїття та виразові прийоми
  2.4. Інструментальна музика Відродження: «перед стрибком»
  РОЗДІЛ 3. АКАДЕМІЧНЕ МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО В СИСТЕМІ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ НОВОГО ЧАСУ
  3.1. Музичний інструменталізм бароко та класицизму: усвідомлена авто- номізація
  3.2. Деякі пролонгації у саморозвитку системи музично-інструментального мистецтва
  РОЗДІЛ 4. СЕМІОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАЛІЗМУ
  4.1. Музична інструментальна творчість в світлі структурно- семіологічної та мовно-мисленнєвої концепцій
  4.2. Віртуозні, кантиленні та фактурні властивості музичного інструменталізму як семантичні ознаки культурних універсалій
  4.3. Модернізовані народні інструменти як компонент цілісної системи академічної музично-інструментальної культури ХХ–ХХІ ст
  ВИСНОВКИ
  ГЛОСАРІЙ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  SUMMARY

  Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології