Кількість назв: 965
  1.3. Моделі адміністративного судочинства 
  Розділ 2. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 
  2.1. Завдання адміністративного судочинства
  2.2. Критерії, за якими суд оцінює рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта публічного адміністрування
  2.3. Джерела права (матеріального та процесуального), які застосовує адміністративний суд
  2.4. Принципи адміністративного судочинства 
  2.5. Форми адміністративного судочинства (загальне і спрощене) та відмінності між ними 
  2.6. Визначення компетентного суду. Адміністративна юрисдикція 
  2.7. Категорії спорів, підсудних адміністративним судам 
  2.8. Правила предметної, інстанційної та територіальної юрисдикції та наслідки їх недотримання (порушення). Склад суду. Відводи 
  2.8.1. Склад суду
  2.8.2. Відводи
  2.9. Докази та доказування. Засоби доказування 
  2.9.1. Предмет доказування. Обов’язок доказування
  2.9.2. Подання, витребування та забезпечення доказів
  2.9.3. Дослідження та оцінка доказів
  2.10. Стадії адміністративного процесу 
  2.10.1. Адміністративний процес через стадії (альтернативний підхід) 
  2.10.1.1. Поняття та класифікація стадій в адміністративному судочинстві України
  2.10.1.2. Юридична природа стадій в адміністративному процесі
  2.10.1.3. Первинні стадії адміністративного процесу в Україні
  2.10.1.4. Розгляд справи по суті як основна стадія адміністративного судочинства України
  2.10.1.5. Факультативні стадії адміністративного судочинства України
  2.10.1.6. Апеляційне провадження в адміністративному судочинстві України
  2.10.1.7. Касаційний перегляд судових рішень адміністративних судів в Україні
  2.10.1.8. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами в Україні
  2.10.1.9. Провадження в Європейському суді з прав людини як стадія адміністративного судочинства України
  2.10.1.10. Виконання судових рішень в адміністративних справах як завершальна стадія адміністративного судочинства України
  2.10.1.11. Європейський досвід щодо стадій в адміністративному процесі
  2.10.1.12. Удосконалення засад та законодавства щодо стадій адміністративного процесу
  Розділ 3. ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ. ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
  3.1. Право на звернення з адміністративним позовом 
  3.2. Строк звернення з адміністративним позовом, наслідки його пропущення
  3.3. Зміст і оформлення позовної заяви 
  3.3.1. Правові засади оформлення та подання позовної заяви до Адміністративного суду
  3.3.2. Структура позовної заяви
  3.3.3. Документи, що додаються до позовної заяви
  3.3.4. Сплата судового збору при поданні позовної заяви до адміністративного суду
  3.4. Способи судового захисту в адміністративному процесі 
  3.4.1. Забезпечення адміністративного позову 
  3.4.1.1. Забезпечення адміністративного позову (перший альтернативний підхід) 
  3.4.1.2. Способи судового захисту в адміністративному процесі (другий альтернативний підхід) 
  3.5. Відкриття провадження 
  3.5.1. Відкриття провадження (альтернативний підхід)
  3.6. Підготовче провадження 
  3.7. Відзив. Відповідь на відзив. Заперечення. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву 
  3.8. Зустрічний позов в адміністративному судочинстві 
  3.9. Урегулювання спору за участі судді. Відмова відповідача від позову, примирення 
  3.10. Розгляд справи по суті 
  3.10.1. Загальні положення
  3.10.2. Відкриття розгляду справи по суті
  3.10.3. З’ясування обставин справи та дослідження доказів
  3.10.4. Судові дебати та ухвалення рішення
  Розділ 4. ПРОВАДЖЕННЯ В АПЕЛЯЦІЙНІЙ ІНСТАНЦІЇ 
  4.1. Передумови виникнення апеляційного провадження в адміністративному судочинстві
  4.2. Поняття та завдання апеляційного провадження в адміністративному судочинстві
  4.3. Нормативне забезпечення апеляційного провадження в адміністративному судочинстві
  4.4. Вплив європейських стандартів на регулювання апеляційного провадження в адміністративному судочинстві
  Розділ 5. ПРОВАДЖЕННЯ В КАСАЦІЙНІЙ ІНСТАНЦІЇ 
  5.1. Право на касаційне оскарження судових рішень в адміністративному судочинстві. Судові рішення, які підлягають касаційному оскарженню. Особи, які мають право на касаційне оскарження судових рішень 
  5.2. Порядок і строки касаційного оскарження. Пропуск строку на касаційне оскарження та його наслідки. Вимоги до касаційної скарги 
  5.3. Підстави касаційного оскарження. Неправильне застосування норм матеріального права. Порушення норм процесуального права як підстава для скасування судового рішення 
  5.4. Порядок розгляду касаційної скарги. Відкриття касаційного провадження. Підстави для скасування судових рішень. Судові рішення за наслідками перегляду справи в касаційному порядку 
  5.5. Особливості розгляду типових та зразкових справ 
  Розділ 6. ВИТЯГИ З РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ З ОСНОВНИХ КАТЕГОРІЙ СПОРІВ, ПІДСУДНИХ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДАМ 
  Розділ 7. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС В ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЯХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ
  7.1. Адміністративний процес у справах, пов’язаних з оскарженням індивідуальних актів 
  7.1.1. Поняття адміністративних справ, пов’язаних з оскарженням індивідуальних актів
  7.1.2. Теоретико-правові засади дефектності індивідуальних актів
  7.1.3. Подання позову, підсудність та учасники судового оскарження індивідуальних актів
  7.1.4. Формування доказової бази в адміністративних справах, пов’язаних з оскарженням індивідуальних актів
  7.1.5. Порядок здійснення судового провадження щодо оскарження індивідуальних актів
  7.2. Адміністративний процес у справах щодо визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні дії 
  7.3. Адміністративний процес у справах про застосування санкцій за зверненнями суб’єктів владних повноважень 
  7.3.1. Завдання та функції адміністративного процесу у справах за зверненнями суб’єктів владних повноважень
  7.3.2. Процесуальні особливості адміністративного процесу у справах щодо застосування санкцій за зверненнями суб’єктів владних повноважень
  7.4. Адміністративний процес у справах, пов’язаних із публічною службою 
  7.4.1. Поняття та сутність адміністративного процесу, пов’язаного з публічною службою
  7.4.2. Публічна служба з позиції адміністративного процесу
  7.4.3. Адміністративно-процесуальна характеристика адміністративних справ, пов’язаних із публічною службою
  7.4.4. Процесуальні особливості адміністративного процесу у справах, пов’язаних із публічною службою
  7.4.5. Докази й доказування в адміністративному процесі, пов’язаному з публічною службою
  7.4.6. Європейський досвід адміністративного процесу у справах пов’язаних із публічною службою
  7.4.7. Удосконалення адміністративного процесу у справах, пов’язаних із публічною службою в Україні
  7.5. Адміністративний процес у справах про протиправність дій суб’єктів владних повноважень 
  7.5.1. Протиправність дій суб’єктів владних повноважень як підстава реалізації права на судовий захист
  7.5.2. Поняття та зміст адміністративних справ, пов’язаних із визнанням дій суб’єктів владних повноважень протиправними
  7.5.3. Стадії адміністративно-судового провадження щодо визнання дій суб’єктів владних повноважень протиправними
  7.5.4. Правові наслідки визнання адміністративним судом дій суб’єктів владних повноважень протиправними
  7.5.5. Аналіз та узагальнення судової практики щодо визнання протиправності дій суб’єктів владних повноважень
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

  Адміністративний процес в Україні