Кількість назв: 965
  1.2. Правозахисна функція держави: доктринальні підходи до розуміння
  1.3. Місце захисту конституції в правозахисній функції держави
  1.4. Верховенство права як основна мета правозахисної функції держави
  1.5. Методи дослідження наукової проблеми
  Висновки до розділу 1
  Розділ 2 Система загальних судів та прокуратури в державах Центральної Європи
  2.1. Правосуддя в державі, заснованій на верховенстві права: міжнародно-правові стандарти
  2.2. Судова система і прокуратура Угорщини
  2.3. Республіка Польща: судова і прокурорська системи
  2.4. Судова система і прокуратура Словацької Республіки
  2.5. Судова система і державне представництво Чеської Республіки
  Висновки до розділу 2
  Розділ 3 Конституційне правосуддя в правозахисній функції держав Центральної Європи
  3.1. Конституційний Трибунал Польщі: інституційні проблеми та судова практика
  3.2. Організація та практика Конституційного Суду Угорщини
  3.3. Захист прав людини в практиці Конституційного Суду Чеської Республіки
  3.4. Конституційний Суд Словацької Республіки: організація та практика
  Висновки до розділу 3
  Розділ 4 Роль поліцейської діяльності в правозахисній функції держав Центральної Європи
  4.1. Європейські стандарти поліцейської діяльності
  4.2. Поліцейські сили Республіки Польщі
  4.3. Поліцейські органи Угорщини
  4.4. Поліція Чеської Республіки
  4.5. Поліцейський корпус Словацької Республіки
  Висновки до розділу 4
  Розділ 5 Захист конституційної демократії в державах Центральної Європи
  5.1. Зміст концепції «демократії, здатної себе захистити»
  5.2. Проблема люстрації в Республіці Польщі та Чеській Республіці: законодавство та судова практика
  Висновки до розділу 5
  Висновки
  Список використаних джерел

  Правозахисна функція держав Центральної Європи: теоретичні і порівняльно-правові аспекти