Кількість назв: 965
  1.1.2. Сутнісна характеристика категорії «розвиток» та її складові
  1.2. Архітектоніка розвитку АПК та методологічні підходи до її визначення
  1.2.1. Поняття, структура та роль АПК в системі національної економіки
  1.2.2. Оцінка конкурентоспроможності суб’єктів АПК
  1.3. Діагностика впливу сучасних глобалізаційних тенденцій на розвиток АПК
  1.3.1. Глобалізація економічних процесів, як константа розвитку світогосподарських зв’язків
  1.3.2. Чинники впливу глобалізаційних процесів на розвиток АПК
  1.3.3. Тенденції та особливості впливу транснаціональної корпоратизації на аграрний сектор національної економіки
  РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АПК В УМОВАХ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ
  2.1. Економічна оцінка функціонування АПК в умовах глобалізації
  2.2. Науково-практичні засади забезпечення соціально-економічних аспектів розвитку аграрної сфери
  2.2.1. Оцінка соціально-економічного стану АПК та основи його функціонального розвитку
  2.2.2. Перспективи стабілізації соціально-економічної складової розвитку АПК в умовах глобалізації
  2.3. Тенденції інноваційного розвитку аграрного сектору національної економіки в умовах економічної кризи
  РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У АПК
  3.1. Передумови забезпечення розвитку міжгалузевих та територіальних взаємовідносин суб’єктів аграрних відносин
  3.2. Теоретичні аспекти міжнародної економічної інтеграції АПК
  3.2.1. Еволюція інтеграційних процесів у світовий економічний простір: форми та етапи розвитку
  3.2.2. Удосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності окремих підприємств в умовах глобалізації
  3.2.3. Використання статистичних методів в управлінні зовнішньоекономічною діяльності аграрних підприємств
  3.3. Формування механізму розвитку державно-приватного партнерства у АПК
  РОЗДІЛ 4. КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ АПК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  4.1. Активізація основних важелів впливу державного регулювання на розвиток АПК в умовах глобалізації
  4.2. Потенційні резерви комплексного розвитку та оптимізації структури АПК
  4.3. Забезпечення пріоритетного розширеного відтворення людського капіталу, як складової розвитку АПК
  4.4. Концептуальна модель адаптивного регулювання розвитку АПК
  РОЗДІЛ 5. МАКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  5.1. Реалізація земельної реформи як елементу структурно-функціонального розвитку АПК
  5.2. Стратегічні імперативи забезпечення сталого розвитку АПК
  РОЗДІЛ 6. МЕХАНІЗМ ПРІОРИТЕТНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ АПК
  6.1. Інноваційний розвиток національної економіки – конкурентоспроможність держави на міжнародному ринку
  6.2. Стимулювання інноваційної активності АПК в умовах дефіциту інвестиційних ресурсів
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Теоретико-методологічні засади структурно-функціонального забезпечення розвитку АПК