Кількість назв: 965
  1.2 Інформаційно-комунікаційна діяльність світового українства як «м’яка сила»: документні ресурси, стратегічні наративи
  1.3 Національні стереотипи як засіб позиціонування держави на внутрішньому та зовнішньому рівнях комунікації
  РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРЕСІВ ПОЛІТИЧНИХ СУБ’ЄКТІВ
  2.1 Національні інтереси держави: поняття та функції
  2.2 Стратегічні комунікації в політиці: підходи до розуміння та основні види
  2.3 Суб’єктність політичної еліти у реалізації стратегічних комунікацій
  2.4 Зарубіжний досвід використання стратегічних комунікацій у політичній сфері
  2.4.1 Особливості використання стратегічних комунікацій в реалізації ключових інтересів НАТО та ЄС
  2.4.2 Стратегічні комунікації як інструмент реалізації національних інтересів держави (на прикладі Франції, Німеччини, Польщі)
  ПІСЛЯМОВА

  Стратегічні комунікації суб’єктів політики в умовах сучасної політичної дійсності