Кількість назв: 965
  Лекція № 2. Історія світової політичної думки
  Лекція № 3. Політика і влада як соціальні явища
  Лекція № 4. Політичний режим
  Лекція № 5. Політична система суспільства
  Лекція № 6. Держава в політичній системі суспільства
  Лекція № 7. Правова держава і громадянське суспільство
  Лекція № 8. Вибори і виборчі системи
  Лекція № 9. Політичні партії та партійні системи
  Лекція № 10. Політичні еліти та політичне лідерство
  Лекція № 11. Політична культура
  Лекція № 12. Політична свідомість та ідеологія: історія і сучасність
  Лекція № 13. Зовнішня політика і міжнародні відносини
  Лекція № 14. Україна в системі міжнародних відносин
  Джерела і література
  Словник термінів

  Основи науки про політику. Конспект лекцій