Кількість назв: 965
  2. Загальні вимоги до дезінфектантів
  3. Класифікація антибактеріальних сполук
  3.1. Характеристика хімічних засобів дезінфекції
  3.2. Використання дезінфектантів на основі поліалкінгуанідинів
  3.3. Дезінфектанти на основі сполук четвертинного амонію. Амфотензиди
  3.4. Дезінфекція інкубаційних яєць озоном
  3.5. Комбіновані дезінфікуючі засоби
  4. Вплив дезінфікуючих речовин на морфологічні параметри шкаралупи птиці
  4.1. Передінкубаційна обробка яєць хімічними речовинами
  4.2. Обробка яєць дезінфектантами на основі пероксидних речовин
  4.3. Вплив надоцтової кислоти на структурні показники та рівень газопроникності шкаралупи інкубаційних яєць курей
  4.4. Вплив на шкаралупу яєць курей дезінфектантів на основі четвертинних амонієвих сполук
  4.5. «Штучна кутикула» ARTICLE (ARTIficialcutiCLE): її вплив на біокерамічний шар шкаралупи яєць птиці
  5. Технології захисту інкубаційних та харчових яєць з використанням препаратів на основі хітозану
  5.1. Хітозан: його властивості та практичне застосування
  5.2. Розробка «Штучної кутикули» АRTICLE на основі хітозану
  5.3. Препарати на основі хітозану для дезінфекції харчових яєць курей
  5.4. Оптимізація технології «штучна кутикула» до потреб сучасного практичного птахівництва
  5.5. Особливості захисних плівок «штучної кутикули» на основі природної екологічно чистої речовини хітозану
  5.6. Порівняння «Штучної кутикули» на основі сполук четвертинного амонію та хітозану
  5.7. Ультра- та нанодиспрерсні оксиди заліза, титану та хітозіну, як основа для дезінфекції інкубаційних яєць (“Ti_ARTICLE”, “Fe_ARTICLE” (“ARTIficial cutiCLE”)
  5.8. Методика приготування розчину препарату «Штучна кутикула»
  5.9. Вплив складових речовин «штучної кутикули» на рівень газопроникності шкаралупи інкубаційних яєць курей
  5.10. Дифузійні процеси у біокерамічному захисному шарі шкаралупи яєць курей під дією препаратів «штучна кутикула» на основі хітозану
  6. Вплив біотичних та абіотичних факторів на мікроструктуру біокерамічного шару шкаралупи яєць курей
  Список використаних джерел

  Традиційні заходи санації і дезінфекції у промисловому птахівництві