Кількість назв: 940
  ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
  ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ   І ВМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ   ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТОК 1   ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

  Актуальні проблеми адміністративного права та процесу