Кількість назв: 940
  1.2. Поняття, зміст нагородної справи, її співвідношення із суміжними правовими поняттями
  1.3. Нагородне право як новаційний елемент системи права України
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. НАГОРОДА ЯК «БАЗОВИЙ» ЕЛЕМЕНТ НАГОРОДНОЇ СПРАВИ
  2.1. Поняття, ознаки, функції нагород
  2.2. Класифікація нагород: критерії, види
  2.3. Нагорода: системний аналіз
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. НАГОРОДНА ПРОЦЕДУРА ЯК ВИД АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ
  3.1. Поняття, ознаки, видова належність та принципи нагородної процедури
  3.2. Суб’єкти нагородної процедури
  3.3. Стадії нагородної процедури
  Висновки до розділу 3
  РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАГОРОДНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
  4.1. Ефективність адміністративно- правового регулювання нагородної справи в Україні: принципи, критерії, показники, умови
  4.2. Правосвідомість суб’єктів правовідносин як умова ефективності адміністративно- правового регулювання нагородної справи
  4.3. Якість нагородного законодавства як умови ефективності адміністративно-правового регулювання нагородної справи в Україні
  4.4. Аргументоване нагородозастосування як умова ефективності адміністративно- правового регулювання нагородної справи в Україні
  4.5. Ціннісний вимір й ефективність адміністративно- правового регулювання нагородної справи
  4.6. Адміністративна відповідальність у забезпеченні ефективності адміністративно-правового регулювання нагородної справи в Україні
  Висновки до розділу 4
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Нагородна справа в Україні: адміністративно-правове дослідження