Кількість назв: 940
  1.2. Суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави та місце серед них органів Національної поліції України
  1.3. Правовий статус Національної поліції України як суб’єкта реалізації правоохоронної функції держави
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУТНОСТІ ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
  2.1. Поняття та класифікація принципів реалізації правоохоронної функції держави органами Національної поліції України
  2.2. Загальноправові принципи реалізації правоохоронної функції держави органами Національної поліції України
  2.3. Спеціальні принципи реалізації правоохоронної функції держави органами Національної поліції України
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
  3.1. Зарубіжний досвід реалізації принципів реалізації правоохоронної функції держави органами поліції та можливості його використання в Україні
  3.2. Напрями вдосконалення адміністративного законодавства України як форми втілення в життя принципів реалізації правоохоронної функції держави органами Національної поліції України
  Висновки до розділу 3
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Принципи реалізації правоохоронної функції держави органами Національної поліції України