Кількість назв: 940

  Основи застосування адміністративної відповідальності до іноземців та осіб без громадянства в Україні

  Монографія

    
  Автор Галунько В. М.
  e-ISBN 978-966-916-887-0
  ISBN 978-966-916-887-0
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 138
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії на основі комплексного аналізу адміністративно-правової
  відповідальності іноземців та осіб без громадянства в Україні, виявленні
  теоретичні і практичні проблеми, пов’язані із правовою реалізацією
  суб’єктами публічного адміністрування своїх повноважень у зазначеній
  сфері, розроблено науково–обгрунтовані рекомендації щодо підвищення
  ефективності функціонування системи суб’єктів держави у сфері суспільних
  відносин, пов’язаних з порушеннями іноземцями та особами без громадянства
  адміністративного законодавства України, притягнення їх до адміністративної
  відповідальності та організація профілактичної роботи з ними.
  Монографія призначається для широкого кола читачів: вчених у галузі
  адміністративного права, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів,
  посадових осіб публічної адміністрації, а також для всіх хто цікавиться даною
  проблематикою.