Кількість назв: 940

  Адміністративно-правовий статус помічника-консультанта народного депутата України

  Монографія

    
  Автор Буглак Ю. О., Ртищева Т. О.
  ISBN 978-966-916-763-7
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 184
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового статусу помічника-консультанта народного депутата України. Сформульовано нові теоретичні положення, розкрита юридична природа адміністративно-правового депутата України. Визначено його властиві природно-правові й законодавчі ознаки, як посадової особи патронатної служби законодавчої гілки влади. З’ясовано вплив норм адміністративного
  права на статус помічника-консультанта народного депутата України, який здійснюється через певні адміністративні інструменти. Обґрунтовано відповідні висновки, рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України у зазначеній сфері.
  Призначається для Народних депутатів України та їх помічників, посадових осіб апарату Верховної Ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування, вчених, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх хто цікавиться аналізованою проблематикою.