Кількість назв: 965

  Основи застосування адміністративної відповідальності до іноземців та осіб без громадянства в Україні

  Монографія

    
  Автор Галунько В. М.
  ISBN 978-966-916-887-0
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 138
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії на основі комплексного аналізу адміністративно-правової відповідальності іноземців та осіб без громадянства в Україні, виявленні теоретичні і практичні проблеми, пов’язані із правовою реалізацією суб’єктами публічного адміністрування своїх повноважень у зазначеній сфері, розроблено науково–обгрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування системи суб’єктів держави у сфері суспільних відносин, пов’язаних з порушеннями іноземцями та особами без громадянства адміністративного законодавства України, притягнення їх до адміністративної відповідальності та організація профілактичної роботи з ними. Монографія призначається для широкого кола читачів: вчених у галузі адміністративного права, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, посадових осіб публічної адміністрації, а також для всіх хто цікавиться даною проблематикою.